Wanneer je op internet zoekt naar tips met betrekking tot zoekmachine optimalisatie, zal het je niet ontgaan zijn hoeveel artikelen over het goed schrijven van teksten gaan. Teksten die goed worden gelezen door zoekmachines wel te verstaan… en dit is niet verstandig.

Tot voor kort was het bij teksten altijd de vraag voor wie je de tekst zou schijven. Zo had je teksten voor je klanten en teksten voor zoekmachines. Met name die laatste was altijd erg belangrijk, omdat dit de toegang was tot hoge posities binnen de resultaten van deze zoekmachines. Echter de ontwikkeling van zoekrobots, welke je website indexeren, heeft niet stil gestaan. De zoekrobots van Google, Microsoft, Yahoo en anderen, zijn tegenwoordig prima in staat om geoptimaliseerde teksten voor zoekmachines te herkennen. Met name over-geoptimaliseerde teksten leveren tegenwoordig nog maar weinig extra’s op.

Om te begrijpen waarom dit type teksten steeds meer door zoekmachines worden geweerd is het nodig om te begrijpen wat het primaire doel van een zoekmachines is. Het doel is het geven van de juiste informatie, in zijn meest bruikbare vorm, aan de zoekende. Over-geoptimaliseerde teksten zijn in de regel niet goed genoeg bruikbaar voor de gebruikers en daarbij is het maar de vraag of de betreffende website meer informatie geeft of het onderwerp dat wordt besproken. Een tekst moet handig zijn voor de gebruiker. Of te wel: Teksten moeten geschreven zijn voor je publiek, niet voor zoekmachines.

Daarbij komt nog een ander probleem om de hoek kijken, namelijk de massa aan informatie die tegenwoordig via zoekmachines beschikbaar is. Een zoekmachine is veel eerder geneigd om een klant door de sturen naar een website waar één onderwerp zeer uitvoerig besproken wordt, dan een website waar artikelen te vinden zijn over veel verschillende onderwerpen. De enige uitzondering hierop zijn nieuwssite, maar voor deze geldt met name dat het aantal artikels en de actualiteit daarvan een grote rol speelt.

Het schijven voor zoekmachines heeft dus niet zoveel zin, zolang de teksten niet goed bruikbaar zijn voor de bezoekers van je website. Zorg er dus voor dat dit bij jouw teksten wel het geval is.

Veel plezier met schrijven!