Er zijn heel erg veel verschillende webbrowser te vinden die je website aan je klanten toont. Het is niet te doen om je website voor elke browser geschikt te maken en dit is ook niet nodig. Maar voor welke webbrowsers moet je dit wel doen? In dit artikel geef ik je op deze vraag antwoord. Hierbij gebruik ik de meest recente cijfers van het webbrowser gebruik.

Ondank de vele verschillende browser hoef je je website maar voor een paar te optimaliseren om zo een vrijwel volledig dekkend systeem te hebben. Verreweg de belangrijkste webbrowser op dit moment is Google Chrome, met een aandeel van bijna 65% (november 2019), gevolgd door Safari, met een aandeel van bijna 16% (november 2019) en Mozilla’s Firefox, met een aandeel van iets meer dan 4%. Met deze 3 webbrowser samen bedien je dus al 85% van de markt. Wanneer je daarbij ook de webbrowsers van Samsung en UC-Browser checkt (beide met een marktaandeel van ca. 3%) en Opera, met een marktaandeel van iets meer dan 2%, zit je al op een percentage van 93%. En dat met slechts 6 webbrowsers.

Source: StatCounter Global Stats – Browser Market Share

In de grafiek hierboven kun je zien hoe het marktaandeel van webbrowsers zich over het afgelopen jaar heeft bewogen (tussen september 2018 en oktober 2019). Opvallend hierbij is dat het aandeel van Chrome en Safari groeit en de rest van de webbrowser vrijwel gelijk blijft.

Ondanks de bovenstaande cijfers zal je toch ook zelf moeten nagaan welke webbrowsers het meeste door de bezoekers van jouw eigen website gebruikt worden. Het kan namelijk best zijn dat jij je focust op een markt waar men vrijwel allemaal dezelfde webbrowser gebruikt, al dan niet om politieke redenen. Het blijft daarom belangrijk om de gebruikersstatistieken van je website goed in de gaten te houden en geregeld te controleren of het webbrowser gebruik overeenkomt met de door jou gekozen webbrowsers waarvoor je je website hebt geoptimaliseerd.

Veel plezier met het optimaliseren van je website voor o.a. Google Chrome, Safari, Firefox en de vele anderen die je klanten gebruiken!