Een goede XML-Sitemap bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen. Een goede sitemap zorgt voor een betere opname in zoekmachines en daardoor meer gratis verkeer naar je website. In dit artikel laat ik je zien uit welke onderdelen een goede XML-Sitemap zou moeten bestaan.

Voordat ik elk onderdeel van de sitemap bespreek, laat ik eerst een voorbeeld zien van een XML-sitemap. Let op dat je een sitemap altijd opslaat als “sitemap.xml” en in de hoofdmap van je domein plaatst. In de rest van dit artikel ga ik er van uit dat je weet hoe je een sitemap bestand moet opslaan en aanmaken.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
   <loc>http://www.voorbeeldurl.nl/</loc>
   <lastmod>2019-10-26</lastmod>
   <changefreq>monthly</changefreq>
   <priority>0.5</priority>
  </url>
  <url>
   <loc>http://www.voorbeeldurl.nl/pagina1.html</loc>
   <lastmod>2019-10-26</lastmod>
   <changefreq>daily</changefreq>
   <priority>0.7</priority>
  </url>
</urlset> 

Bovenstaand XML script is een voorbeeld van een XML-sitemap met 2 webpagina’s. Een sitemap dient altijd te beginnen op regel 1 met “<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>”.

Alle verschillende urls van de pagina’s van je website zullen zich bevinden tussen de kopjes <urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9″> en </urlset>. Het deel na “xmlns” geeft aan welk technische schema gevolgd moet worden om de volledige sitemap op de juiste manier te kunnen lezen. Er zijn meerdere schema’s mogelijk, maar voor nu is het het beste om je aan het bovenstaande voorbeeeld te houden.

Elke unieke pagina wordt in het XML-Sitemapbestand geplaatst tussen de tags <url> en </url>, beginnend met de tags <loc> en </loc> waartussen je de volledige url van de betreffende pagina plaatst, inclusief http(s)://… . Een url mag maximaal 2048 tekens langs zijn. Let goed op bij speciale tekens, zoals &, “”, enzovoorts.

Tussen de tags <lastmod> en </lastmod> geef je de datum weer wanneer de pagina voor het laatst bewerkt is. Dit kan ook de datum zijn wanneer je de pagina voor het eerst hebt geĆ¼pload. Maak je een verandering aan deze pagina, dan moet je ook de datum aanpassen. Zoekrobots weten zo dat er een nieuwe versie van de betreffende pagina online staat. Maak hierbij wel altijd gebruik van de W3C indeling van datum en tijd.

De tags <changefreq> en </changefreq> vertellen de zoekrobots hoe vaak je verwacht dat een pagina wordt aangepast. Geldige waarden hiervoor zijn: always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly en never, respectievelijk: altijd, elk uur, elke dag, elke week, elke maand, elk jaar en nooit.

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de XML-Sitemap staat tussen de tags <priority> en </priority>. Je kunt hiermee een waarde meegeven tussen de 0,0 en 1,0 voor elke pagina, waarbij 0,5 de waarde is voor een standaard pagina. Door bijvoorbeeld je startpagina een waarde van 0,4 te geven en je aanbiedingenpagina een waarde van 0,8 te geven, laat je zoekrobots weten dat je aanbiedingenpagina belangrijker is dan je hoofdpagina. Let op: Het heeft geen zin om al je pagina’s dezelfde waarde te geven. Anders dan men soms denkt heeft dit getal geen invloed op de waardering van jou pagina t.o.v. die van je concurrent. Het getal heeft puur en alleen betrekking op de betreffende pagina t.o.v. de overige pagina’s binnen je website.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat speciale tekens in een XML-Sitemap gecodeerd moeten zijn volgens de UTF-8 specificaties. Voor een volledige lijst klik je hier.

Veel plezier met het maken van je XML-Sitemap!